Phài-vân-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phài-vàn-ngî)
Phài-vân-ngî

Paiwan

Koet-kâ: Thòi-vàn
Thi-khî: Fâ-lièn-yen khi̍p Thòi-tûng-yen
Sṳ́-yung ngìn-su: 66,000
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Pô-lî-nî-sî-â Ngî-chhu̍k
Phài-vàn-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 pwn

Phài-vân-ngî (Pinayuanan) he Nàm-tó Ngî-hì ke yit-chúng, yung Là-tên vùn-sṳ sû-siá, vì Thòi-vân Phài-vân-chhu̍k ke mìn-chhu̍k ngî-ngièn. Sṳ́-yung-chá fûn-pu chhai pet-phu sân-thi, nàm tha̍t Hèn-chhûn. Phài-vân-ngî ngin-chṳn kháu-sṳ fûn-vì 4-lui ngî-khiùn: tûng Phài-vân-ngî, pet Phài-vân-ngî, chûng Phài-vân-ngî, nàm Phài-vân-ngî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá