Pet Mariana Khiùn-tó

Pet Mariana Khiùn-tó Chhṳ-yù-pâng
Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Sankattan Siha Na Islas Mariånas

Commonwealth Téél Falúw kka Efáng llól Marianas
Flag of the Northern Mariana Islands.svg
Seal of the Northern Mariana Islands.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Northern Mariana Islands on the globe (Southeast Asia centered) (small islands magnified).svg
Pet Mariana Khiùn-tó ke só-chhai.
sú-fú Saipan

Pet Mariana Khiùn-tó (Yîn-ngî: Northern Mariana Islands) he Mî-koet chhai Thai-yòng-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi.