Pashto-ngî (پښتو) he Afghanistan Pashto-chhu̍k mìn-chhu̍k ngî-ngièn, lâu Dari-ngî thùng vì Afghanistan ke kôn-fông ngî-ngièn. Chhái-yung Â-lâ-pak-ngî sṳ-mû lòi piâng-siá.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pashto-ngî Wikipedia