Tonga Vòng-koet
Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga
Kingdom of Tonga
Flag of Tonga.svg
Coat of arms of Tonga.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Tonga on the globe (Polynesia centered).svg
Tonga ke só-chhai.
sú-tû Nukuʻalofa

Tonga Vòng-koet (Tonga-ngî: Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga) he nàm Thai-phìn-yòng tó-koet, sṳ̂-hàng kiûn-chú chi-thu, ngìn-khiéu 104,000 (2009 ngièn thúng-kie), mien-chit 699 km2.