Napoli-ngî (Napoli-ngî: Napulitano, Yi-thai-li-ngî: Napoletano) he thûng-hàng yî Yi-thai-li ke Napoli, Campania yit-tai ke ngî-ngièn, su̍k Yin-Êu Ngî-hì Yi-thai-li Ngî-chhu̍k Roman Ngî-chhu̍k. Chhai ISO 639-1, kì vi yû ngî-ngièn thoi-ho; ISO 639-2ISO 639-3 kai chok "nap".

Napoli-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Napoli-ngî Wikipedia