Napoli-ngî

Napoli-ngî (Napoli-ngî: Napulitano, Yi-thai-li-ngî: Napoletano) he thûng-hàng yî Yi-thai-li ke Napoli, Campania yit-tai ke ngî-ngièn, su̍k Yin-Êu Ngî-hì Yi-thai-li Ngî-chhu̍k Roman Ngî-chhu̍k. Chhai ISO 639-1, kì vi yû ngî-ngièn thoi-ho; ISO 639-2ISO 639-3 kai chok "nap".

Napoli-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Napoli-ngî Wikipedia