Napoli-ngî (Napoli-ngî: Napulitano, Yi-thai-li-ngî: Napoletano) he thûng-hàng yî Yi-thai-li ke Napoli, Campania yit-tai ke ngî-ngièn, su̍k Yin-Êu Ngî-hì Yi-thai-li Ngî-chhu̍k Roman Ngî-chhu̍k. Chhai ISO 639-1, kì vi yû ngî-ngièn thoi-ho; ISO 639-2ISO 639-3 kai chok "nap".

Napoli-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Napoli-ngî Wikipedia