Mpumalanga-sén

Mpumalanga-sén (Yîn-ngî khiu-miàng: Eastern Transvaal Province; Nàm-fî Hò-làn-ngî khiu-miàng:Oos-Transvaal Provinsie) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 76,495 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 4,039,939-ngìn. Sú-fú Mafikeng, chui-thai sàng-sṳ Nelspruit.

Mpumalanga-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Mpumalanga-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯