Meu-khô (貓科) pâu-koat sṳ̂-é, lo-fú lâu pau-é tén thung-vu̍t, he sṳ̍t-ngiuk-muk ke kiú-ke khô-chûng chui vi ngiuk-sṳ̍t-sin ke Phú-nen thung-vu̍t.

Fûn-lui編輯