Màntova-sén

Màntova-sén (Yi-thai-li-ngî: Provincia di Màntova) he Yi-thai-li Lombardia thai-khî ke yit-ke sén. Mien-chit 2,339 phìn-fông kûng-lî, 2016-ngièn ngìn-khiéu 413,663 ngìn. sú-fú Màntova.

Màntova-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯