Luceni
Zaragoza in Spain.svg
Koet-kâ: Sî-pân-ngà Flag of Spain.svg
Chhṳ-chhṳ-khî: Aragón Chhṳ-chhṳ-khî
Sén: Zaragoza-sén
Mien-chit: 27 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 1,048 ngìn
Me̍t-thu: 38 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀ -khî: CET (UTC+1)

Luceni vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯