Limousin he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-fông, tûng lâu Auvergne chiap-yòng. Chúng mien-chit 16,942 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 742,771-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Corrèze, Creuse lâu Haute-Vienne. Khì sú-fú he Limoges.

Limousin .
Limousin.
Limousin .
Limousin .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Limousin siông-koân ke tóng-on.