Limousin he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-fông, tûng lâu Auvergne chiap-yòng. Chúng mien-chit 16,942 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 742,771-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Corrèze, Creuse lâu Haute-Vienne. Khì sú-fú he Limoges.

Limousin .
Limousin.
Limousin .
Limousin .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Limousin siông-koân ke tóng-on.