Limousin he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-fông, tûng lâu Auvergne chiap-yòng. Chúng mien-chit 16,942 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 742,771-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Corrèze, Creuse lâu Haute-Vienne. Khì sú-fú he Limoges.

Limousin .
Limousin.
Limousin .
Limousin .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Limousin siông-koân ke tóng-on.