Auvergne he vi-yî Fap-koet chûng-phu ke yit-chak thai-khî; pâu-hàm Allier-sén, Cantal-sén, Sông Loire-sén, Puy-de-Dôme-sén khiung si-sén.

Auvergne .
Clermont vu de Montjuzet.JPG
Auvergne Vûn-chông
Auvergne .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Auvergne siông-koân ke tóng-on.