Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet nàm-fông, pet lâu Rhône-Alpes chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,376 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,565,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Aude-sén, Gard-sén, Hérault-sén, Lozère-sén, Pyrénées-Orientales-sén. Khì sú-fú he Montpellier.

Languedoc-Roussillon .
Languedoc-Roussillon Vûn-chông
Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Languedoc-Roussillon siông-koân ke tóng-on.