Ethiopia Lièn-pâng Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊሪፐብሊክ
Flag of Ethiopia.svg
Emblem of Ethiopia.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Ethiopia (Africa orthographic projection).svg
Ethiopia ke só-chhai.
sú-tû Addis Ababa
Chui-thai sàng-sṳ Addis Ababa
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 1,104,300 km² sṳ-kie thi 26 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Amhara-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 82,101,998 ngìn , sṳ-kie thi 14 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 82.58 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 123 miàng
mìn-chhu̍k Ethiopia-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .et
koet-chi thien-fa khî-ho +251

Ethiopia (Amhara-ngî: ኢትዮጵያ) he yit-ke vi-yî Fî-chû tûng-pet ke koet-kâ, khiu-chhṳ̂n "Abyssinia".

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá