Kô Hàng-khien (高行健, 1940-ngièn 1-ngie̍t 4-ngit –  ) he Chûng-koet lâu Fap-koet ke yit-chak chok-kâ. Kì chhai 2000-ngièn tet-to Nobel Vùn-ho̍k Chióng.

Kô Hàng-khien
Mû-ngî-miàng 高行健
Chhut-se-ngit 1940-ngièn 1-ngie̍t 4-ngit Edit this on Wikidata (84-se)
Chhut-se-thi 贛縣區 Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, Fap-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Hon-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Fap-ngî, Hon-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 北京外國語大學, 南京市金陵中學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 作家, 畫家, 譯者, 小說家, 劇作家, 文學評論家, 電影導演, 編劇 Edit this on Wikidata
Chṳn-tóng Chûng-koet Khiung-sán-tóng Edit this on Wikidata
chok-phín The Other Shore, 靈山 Edit this on Wikidata