Kô-thi Sorbia-ngî (Sông-sok-pu-ngî miàng: Hornjoserbšćina) vì Tet-koet li̍t-sṳ́ sén-fûn Kô-thi Lusatia ke séu-chung ngî-ngièn, chit kîm-ngit ke Saxony thi-khî. Su̍k-yî Sî Slav Ngî-kî (West Slavic languages​​), lâu Chhia̍p-khiet-ngî sṳ̍p-fûn siông-sṳ.

Kô-thi Sorbia-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Kô-thi Sorbia-ngî Sṳ-mû
A a B b C c Č č Ć ć D d E e Ě ě F f G g H h Ch ch I i J j
K k Ł ł L l M m N n Ń ń O o Ó ó P p R r Ř ř S s Š š T t U u
W w Y y Z z Ž ž                                            

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kô-thi Sorbia-ngî Wikipedia