Saxony (Tet-ngî: Freistaat Sachsen), he Tet-koet tûng-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Saxony thú-thi mien-chit vi 18,415.66 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 4,050,204(2012-ngièn), sú-fú Dresden.

Saxony.
Saxony Khì-chì.
Saxony Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Phài-miàng Sàng-sṳ Ngìn-khiéu
1 Leipzig 544,479
2 Dresden 536,308
3 Chemnitz 243,521
4 Zwickau 91,066
5 Plauen 64,077
6 Görlitz 54,193
7 Freiberg 40,829
8 Freital 39,547
9 Bautzen 39,475
10 Pirna 37,768

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯