Kâ-hîn-sṳ

Kâ-hîn-sṳ (嘉興市, N̂g-ngî piâng-yîm: Kā shīng), he Chûng-koet Chet-kông-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. Vi-yî Chet-kông pet-phu, Sông-hói, Hông-chû, Sû-chû sâm chho kông-nàm miàng-sàng ke chûng-kiên vi-chì, su̍k-yî Chhòng-sâm-kok thi-khî fu̍t-sîm thi-tai. Kâ-hîn-sṳ he koet-kâ yèn-lìm sàng-sṳ, ví-sâng sàng-sṳ, koet-kâ-kip li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng, chhiòn-koet vùn-mìn sàng-sṳ, sûng-yúng mù-fam sàng, Chûng-koet lî-yû sàng-sṳ.

Kâ-hîn-sṳ.
ChinaZhejiangJiaxing.png

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯