Khôi-khí chú sién-tân
Kán-pu-chhài Vòng-koet
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Flag of Cambodia.svg
Royal arms of Cambodia.svg
Koet-khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Koet-kâ, sin-ngióng, koet-vòng
koet-kô: Nokoreach
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationCambodia.png
Kán-pu-chhài ke só-chhai.
sú-tû Phnom Penh
Chui-thai sàng-sṳ Phnom Penh
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 181,040 km² sṳ-kie thi 87 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Khmer-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 14,131,858 ngìn , sṳ-kie thi 65 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 74.3 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 95 miàng
mìn-chhu̍k Khmer-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kh
koet-chi thien-fa khî-ho +855

Kán-pu-chhài he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá