Khmer-ngî

Khmer-ngî (ភាសាខ្មែរ) yu chhṳ̂n Kampuchea-ngî , he Kampuchea ke yit-chúng chú-yeu ngî-ngièn, su̍k-yî Nàm-Â Ngî-hì. Chhai Kampuchea, thai-yok 90% ke ngìn-khiéu (1200 van-ngìn chó-yu) sṳ́-yung Khmer-ngî, chhai Thai-koet, Laos lâu Ye̍t-nàm ya-yû yok 200 van ke sṳ́-yung-chá. Chui-chó ke vùn-hien sok-ngièn yî 5 sṳ-ki.

Khmer-ngî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Ngièn-yîm péu

Tón Ngièn-yîm i e   ɨ ə a ɑ u o
Chhòng Ngièn-yîm i ɛː ɨː | ɑː ɔː
Chhòng-fu̍k-ha̍p Ngièn-yîm ei ae ɨə əɨ ɑo ou ɔə
Tón-fu̍k-ha̍p Ngièn-yîm eə̆           uə̆ oə̆

Phú-yîm péu

Shu̍n-yîm Sa̍t-chiâm-yîm Sa̍t-mien-yîm Sa̍t-kîn-yîm Hèu-yîm
Set-yîm pʰ p ɓ tʰ t ɗ cʰ c kʰ k ʔ
Phi-yîm m n ɲ ŋ
Liù-yîm   rl    
Chhat-yîm s     h
Chiap-khiûn-yîm ʋ   j

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Khmer-ngî Wikipedia