Ireland

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ireland Khiung-fò-koet)
Ireland
Éire
Ireland
Flag of Ireland.svg
Coat of arms of Ireland.svg
koet-kâ kiet-ngièn:Yún-yén ke Oi-ngì-làn
koet-kô: Chan-sṳ-chṳ̂-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Ireland.svg
Ireland ke só-chhai.
sú-tû Dublin
Chui-thai sàng-sṳ Dublin
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 70,273 km² sṳ-kie thi 120 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ireland-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 4,234,925 ngìn , sṳ-kie thi 121 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 60.3 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 139 miàng
mìn-chhu̍k Ireland-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ie
koet-chi thien-fa khî-ho +353i

Ireland Khiung-fò-koet (Ireland-ngî : Poblacht na hÉireann; Yîn-ngî: Republic of Ireland), thûng-chhṳ̂n Ireland (Ireland-ngî : Éire; Yîn-ngî: Ireland), he yit-ke Êu-chû koet-kâ, Êu-mèn Sṳ̀n-yèn-koet chṳ̂-yit, vi-yî Êu-chû sî Pet-hói ngan ke Ireland Tó, yok cham kâi tó nàm-phu ke 5/6 mien-chit. Chhûn yì tûng-pet-phu ke 1/6 mien-chit su̍k-yî Yîn-koet, chhṳ̂n Pet Ireland. Sú-tû vi-yî Oi-ngì-làn tó tûng-phu ke Dublin. Oi-ngì-làn chhai 2011-ngièn khiung kie yû 458 van-ngìn-khiéu, he yit-ke Ngi-fi Khiung-fò chṳ koet-kâ. Chhṳ́-ngoi Ireland ya-he Êu-chû lièn-mèn, Êu-chû lî-sṳ-fi, kîn-chi ha̍p-chok lâu fat-chán, sṳ-kie mo-yi chû-chṳt fò Lièn-ha̍p-koet chû-chṳt ke sṳ̀n-yèn.

Ireland Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî 1922-ngièn ke Ireland Chhṳ-yù pâng, kiet-suk liáu Thai-Yîn Ti-koet ke thúng-chhṳ, thu̍k-li̍p chan-châng heu chhiâm-thin liáu Yîn-koet Ireland Thiàu-yok, Ireland thu̍k-li̍p, than tûng-pet-fông ke ke liâng-thú sién-tho̍k ki-sa liù chhai Lièn-ha̍p Vòng-koet nui, hìn-sṳ̀n liáu Pet Ireland.

Hièn-fap kûi-thin koet miàng vì Ireland, than-he liá-ke miàng-sṳ chhai ngoi-kâu sông yû sṳ̀-hèu yû châng-ngi, fap-thin yî Ireland Khiung-fò-koet (Ireland-ngî : Poblacht na hÉireann) lòi ki shu̍t koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯