Pet Ireland

Pet Ireland (Yîn-ngî: Northern Ireland; Ireland-ngî: Tuaisceart Éireann) he Thai Britain lâu Pet Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet ke kèu-sṳ̀n chṳn-chhṳ sṳ̍t-thí chṳ̂-yit, vi-yî Ireland Tó tûng-pet-phu, mien-chit 14,139 phìn-fông kûng-lî, sú-fú he Belfast.

PetIreland.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Ngî-ngièn編輯

Vùn-fa編輯

Kâu-thûng編輯

chhâm-kháu Vùn-hien編輯

ngoi phu Lien-kiet編輯