Haute-Marne he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-pet-phu. Su̍k-yî Champagne-Ardenne Thai-khî. Chúng mien-chit 6,211 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 194,873-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Haute-Marne he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Haute-Marne .
Haute-Marne Vûn-chông.
Haute-Marne .

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Haute-Marne siông-koân ke tóng-on.