Charles de Gaulle

Charles de Gaulle (Fap-ngî: Charles André Joseph Marie de Gaulle, 1890-ngièn 11-ngie̍t 22-ngit -1970-ngièn 11-ngie̍t 9-ngit) he Fap-koet kiûn-sṳ-kâ, chṳn-chhṳ-kâ, chên chhai Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan khì-kiên liâng-thô chhṳ-yù Fap-koet yun-thûng, chan-heu tón-chhiam chhut-ngim lìm-sṳ̀ chúng-thúng, heu yù-yî chó-phai fán-tui kì yeu-khiù kâ-khiòng chúng- thúng khièn-li̍t ke hièn-fap pûn pet chhṳ̀ -chṳt. 1958-ngièn sṳ̀n-li̍p Fap-làn-sî Thi-ńg Khiung-fò-koet pin chhut-ngim thi-yit ngim chúng-thúng. Chhai Fap-koet, Charles de Gaulle thûng-sòng pûn chhṳ̂n-vì “De Gaulle Chiông-kiûn” (Général de Gaulle) sṳm- chṳ kién-chhṳ̂n “Chiông-kiûn” (Le Général). 1944-ngièn Mèn-kiûn kûng-khiet Fap-koet heu, Charles de Gaulle sṳ̀n-vì Fap-làn-sî-khiung-fò-koet lìm-sṳ̀ chṳn-fú chú-sit.

Charles de Gaulle.

Chó-ngièn Sâng-ngài編輯

Chhṳ-yù Fap-koet編輯

Chû-kien chṳn-fú編輯

Kâ-thin編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯