Champagne-Ardenne he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, kì hâ su̍k 4-ke sén: Aube, Ardennes, Haute-Marne, lâu Marne.

Champagne-Ardenne .
Champagne-Ardenne Khì-chì
Champagne-Ardenne .

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Champagne-Ardenne siông-koân ke tóng-on.