Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, kì hâ su̍k 4-ke sén: Aube, Ardennes, Haute-Marne, lâu Marne.

Champagne-Ardenne .
Champagne-Ardenne Khì-chì
Champagne-Ardenne .
Troyes centre ville1.JPG

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Champagne-Ardenne siông-koân ke tóng-on.