Champagne-Ardenne he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, kì hâ su̍k 4-ke sén: Aube, Ardennes, Haute-Marne, lâu Marne.

Champagne-Ardenne .
Champagne-Ardenne Khì-chì
Champagne-Ardenne .
Troyes centre ville1.JPG

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Champagne-Ardenne siông-koân ke tóng-on.