Grozny (Ngò-ngî: Грозный; Chechen-ngî: Соьлжа-Гӏала) he Ngò-lò-sṳ̂ Chechnya Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô nàm-phu 1,823 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 324.16 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu vi 277,414-ngìn. 1818-ngièn kien-li̍p.

Grozny.
Grozny Khì-chì
Grozny.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá