Chechen-ngî (Нохчийн мотт, Noxçiyn mott) thai-yok-yû 1,300,000 ngìn sṳ́-yung, thai-tô-sú sṳ́-yung chá chhu-chhai Ngò-lò-sṳ̂ ke Chechnya Khiung-fò-koet, pin khi̍p khì-thâ thi-khî ke Chechen ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chechen-ngî Wikipedia