Chechen-ngî (Нохчийн мотт, Noxçiyn mott) thai-yok-yû 1,300,000 ngìn sṳ́-yung, thai-tô-sú sṳ́-yung chá chhu-chhai Ngò-lò-sṳ̂ ke Chechnya Khiung-fò-koet, pin khi̍p khì-thâ thi-khî ke Chechen ngìn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chechen-ngî Wikipedia