Moskva

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mo̍k-sṳ̂-khô)

Moskva (Ngò-ngî: Москва) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng lâu Moskva-chû ke sú-tû, he Ngò-lò-sṳ̂ chṳn-chhṳ, kîn-chi, khô-ho̍k, vùn-fa khi̍p kâu-thûng chûng-sîm. Cháng-ke Moskva sàng-khî ngìn-khiéu chhêu-ko 12,506,468 (2018-ngièn thúng-kie), he Êu-chû ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, cham-hi chhiòn-koet chúng ngìn-khiéu ke sṳ̍p-fûn-chṳ̂-yit. Mien-chit 2,510 phìn-fông kûng-lî, lâu Moskva-chû khi̍p Kaluga-chû chiap-yòng.

Mo̍k-sṳ̂-khô
Mo̍k-sṳ̂-khô khì-è.
Coat of Arms of Moscow.svg
Mo̍k-sṳ̂-khô.

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Famous Natives編輯

Leonid Agutin - singer, composer, musician, lyricist

Alexander Baluyev - theater and film actor

Alexander Domogarov - actor, singer, TV presenter

Alexander Zbruev - theater and film actor

Alexey Serebryakov theater and film actor

Alexey Chadov - actor

Andrey Sokolov - theater and film actor, producer, director

Felix Yevtushenkov - Russian businessman[1][2][3]

Sitdekov Tagir is a manager with many years of experience, a financier[4][5][6]

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯


Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

  1. https://www.bfm.ru/person/9119
  2. https://whoiswhopersona.info/archives/34095
  3. https://newizv.ru/tags/evtushenkov-feliks-vladimirovich
  4. https://svpressa.ru/persons/tagir-sitdekov/
  5. https://www.comnews.ru/content/224395/2023-02-13/2023-w07/sitdekov-tagir-chastnaya-medicina-ne-ustupaet-gosudarstvennoy
  6. https://fedpress.ru/person/3214748

Ngoi-phu lièn-kiet編輯