Chechnya Khiung-fò-koet

Chechnya Khiung-fò-koet (Chechen-ngî: Нохчийн Республика) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Pet Kô-kâ-sok Lièn-pâng Kón-khî. Chechnya Khiung-fò-koet mien-chit 17,300 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,268,989 (2010-ngièn), sú-tû Grozny. Chechnya Khiung-fò-koet Chechen-ngìn cham ngìn-khiéu 95.3%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 1.9%.

Chechnya Khiung-fò-koet Koet-khì
Chechnya Khiung-fò-koet Koet-fui
Chechnya Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá