Girona (Sî-pân-ngà-ngî: Gerona) vi-yî Sî-pân-ngà Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî Ter-hò pán, he Girona-sén ke Sú-fú, mien-chit 39.1 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 86,672 ngìn (2005-ngièn).

Girona .
Girona .
Girona Khì-chì
Girona Vûn-chông

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá