Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia (Yi-thai-li-ngî: Friuli-Venezia Giulia, Friulia-ngî: Friûl Vignesie Julie, Slovenia-ngî: Furlanija-Julijska krajina, Tet-ngî: Friaul-Julisch Venetien), mien-chit 7856km², ngìn-khiéu 118 van, he Yi-thai-li tûng-pet-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, phî-lìn Veneto chṳn khî, O-thi-li, SloveniaAdriatic-hói. Chú-yeu sàng-sṳ he Trieste (ngìn-khiéu: 210,000) lâu Udine (ngìn-khiéu: 95,000).

Friuli-Venezia Giulia.
Flag of Friuli-Venezia Giulia.svg
Friuli-Venezia Giulia.
Friuli-Venezia Giulia.

Chhù Yi-thai-li-ngî ngoi, Friulia-ngî chhai cháng-ke chṳn khî ya hàn liù-hàng, pûn yit-sia ngî-ngièn ho̍k-kâ tông chok Yi-thai-li-ngî ke fông-ngièn, khì thâ-ngìn chet ngin-vì kì he yit-mùn vàn-chhiòn thu̍k-li̍p ke ngî-ngièn. Hàn-yû siông-tông-tô ke yit phu-fûn he kóng Slovenia-ngî ke séu-sú mìn-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯