Extremadura-ngî

Estremeñu

Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Thi-khî: Extremadura
Sṳ́-yung ngìn-su: 500,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-chhu̍k
Roman Ngî-chhu̍k
Yi-thai-li Sî Roman Ngî-chhu̍k
Extremadura-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 roa
ISO 639-3 ext


Extremadura-ngî (Estremeñu) he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Extremadura-ngî Wikipedia