Cyril Norman Hinshelwood

Cyril Norman Hinshelwood (1897-ngièn 6-ngie̍t 19-ngit – 1967-ngièn 10-ngie̍t 9-ngit) he Yîn-koet ke yit-chak fa-ho̍k-kâ. Kì chhai 1956-ngièn tet-to Nobel Fa-ho̍k Chióng.

Cyril Norman Hinshelwood
Mû-ngî-miàng Cyril Norman Hinshelwood
Chhut-se-ngit 1897-ngièn 6-ngie̍t 19-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi Lùn-tûn Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1967-ngièn 10-ngie̍t 9-ngit Edit this on Wikidata (70-se)
Ko-sṳ̂n-thi Lùn-tûn Edit this on Wikidata
Koet-sit Yîn-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Yîn-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu Oxford Thai-ho̍k, 威斯敏斯特市學院, 牛津大學貝利奧爾學院 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 畫家, Fa-ho̍k-kâ, 物理化學家 Edit this on Wikidata
ku-chú Oxford Thai-ho̍k, Lùn-tûn Ti-koet Ho̍k-yen Edit this on Wikidata