Burgundy he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-fông, sî lâu Auvergne chiap-yòng. Chúng mien-chit 31,582 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,631,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côte-d'Or-sén, Saône-et-Loire-sén, Yonne-sén, Nièvre-sén. Khì sú-fú he Dijon.

Burgundy .
Burgundy Vûn-chông.
Meursault,Burgundy.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Burgundy siông-koân ke tóng-on.