Brittany-ngî (Brezhoneg) he Fap-koet sî-phu Brittany ke séu-sú mìn-chhu̍k ngî-ngièn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì ke Celt Ngî-chhu̍k. Brittany-ngî chui chiap-khiûn Cornwall-ngî lâu Wales-ngî.

Brittany-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Brittany-ngî Wikipedia