Brittany-ngî

Brittany-ngî (Brezhoneg) he Fap-koet sî-phu Brittany ke séu-sú mìn-chhu̍k ngî-ngièn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì ke Celt Ngî-chhu̍k. Brittany-ngî chui chiap-khiûn Cornwall-ngî lâu Wales-ngî.

Brittany-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Brittany-ngî Wikipedia