Rennes he Fap-koet sî-pet-phu sàng-sṳ, Brittany Thai-khî Ille-et-Vilaine-sén sén-fi. Chúng mien-chit 50.39 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 208,033-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Chhṳ-kú yî-lòi Rennes chhiu-he Brittany thi-khî ke chûng-sîm tû-sṳ, ya-he chhùng-yeu ke kôn.

Rennes .
Rennes Khì-chì
Rennes .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Rennes siông-koân ke tóng-on.