Rennes he Fap-koet sî-pet-phu sàng-sṳ, Brittany Thai-khî Ille-et-Vilaine-sén sén-fi. Chúng mien-chit 50.39 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 208,033-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Chhṳ-kú yî-lòi Rennes chhiu-he Brittany thi-khî ke chûng-sîm tû-sṳ, ya-he chhùng-yeu ke kôn.

Rennes .
Rennes Khì-chì
Rennes .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Rennes siông-koân ke tóng-on.