Botswana he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ, tshiòn-koet koet-kin he kôn-tsâu ke thòi-thi thi-hìn, nàm-lìn Nàm-fî, sî-piên he Namibia. 1966-ngièn thot-lì Yîn-koet thu̍k-li̍p heu tsṳn-sṳt kói-miàng sṳ̀n-vì Botswana, sṳ̍t-hàng mìn-tsú tsṳn-tshṳ, tsit-khi̍t ke sa-fi tsṳn-tshet lâu fûng-fu ke Tson-sa̍k khóng.

Botswana Khiung-fò-koet
Republic of Botswana
Lefatshe la Botswana
Botswana khì
koet-khì
Botswana koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Pula
"Lo̍k-yí"
Koet-kô: Fatshe leno la rona
"Pó-yu ngài-têu kô-kui ke thú-thi"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Gaborone
Kôn-fông ngî-ngièn Tswana-ngî, Yîn-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, yit-tóng yû-sṳ, ngi-fi-chṳ, khiung-fò-koet
• chúng-thúng
Mokgweetsi Masisi
• fu-chúng-thúng
Slumber Tsogwane
• Koet-mìn Ngi-fi ngi-chóng
Phandu Skelemani
• Chui-kô fap-kôn
Terence Rannowane
Li̍p-fap kî-koân Koet-mìn Ngi-fi
Mien-chit
• Chúng-khiung
581,730 km2 (224,610 sq mi) (thi 47 miàng)
• súi-vet (%)
2.7
Ngìn-khiéu
• 2018-ngièn kû-kie
2,254,068 (thi 145 miàng)
• 2011-ngièn phú-chhà
2,024,904
• Me̍t-thu
3.7/km2 (9.6/sq mi) (thi 231 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
$43.389 sṳ̍p-yi (thi 120 miàng)
• Phìn-kiûn
$18,113 (thi 99 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
$18.726 sṳ̍p-yi (thi 120 miàng)
• Phìn-kiûn
$7,817 (thi 101 miàng)
Gini (2015-ngièn) Positive decrease 53.3
HDI (2019-ngièn) Increase 0.735
 · thi 100 miàng
Chhièn Botswana pula (BWP)
Sṳ̀-khî UTC+2 (CAT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt yyyy-mm-dd
dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +267
ISO 3166 thoi-ho BW
Táng-kip Mióng-vet .bw