Namibia Khiung-fò-koet
Republic of Namibia
Flag of Namibia.svg
Coat of Arms of Namibia.svg
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet, Tshṳ-yù, Tsṳn-ngi
koet-kô: Namibia, Yúng-hi tsṳ̂-thi
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Namibia AU Africa.svg
Namibia ke só-chhai.
sú-tû Windhoek
Chui-thai sàng-sṳ Windhoek
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 825,418 km² sṳ-kie thi 33 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 2,031,252 ngìn , sṳ-kie thi 142 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 33 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 170 miàng
mìn-chhu̍k Namibia-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .na
koet-chi thien-fa khî-ho +164

Namibia he Fî-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, hói-pha̍t yit-tshiên tsṳ lióng-tshiên mí, kôn-hôn yí-súi seu tsṳ̂-thi. Namibia 1990-ngièn sâm-ngie̍t ngi-sṳ̍p-yit ngit tshiùng Nàm-fî thúng-tshṳ-ha thu̍k-li̍p kien-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯