Basque-ngî (euskara) he yit-chúng Kû-li̍p ngî-ngièn, sṳ́-yung yî Sî-pân-ngà tûng-pet-phu ke Basque, Navarra chhṳ-chhṳ-chiu lâu Fap-koet sî-nàm-phu. Chhai Sî-pân-ngà-ngî chhṳ̂n-cho "vasco", chhai Fap-ngî chhṳ̂n-cho "Basque", yì-yèn Basque-ngî chet chhṳ̂n-cho Euskara. Basque-ngìn ke chú-siên khó-nèn he Êu-chû yén-kú sṳ̀-thoi ke kî-mìn. Basque-ngî ke lòi-ngièn muk-chhièn mò-ngìn nèn khok-ngin.

Basque-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Lui-phe̍t 編輯

Thi-lî fûn-phu 編輯

Fông-ngièn 編輯

Ngî-yîm 編輯

Sṳ-mû 編輯

Vùn-fap 編輯

Chu-sṳt 編輯

Chhâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Basque-ngî Wikipedia