Basilicata

Basilicata (Yi-thai-li-ngî: Basilicata Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[basiliˈkaːta]) yi̍t chhṳ̂n Lucania, he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng, sî fûn-phe̍t lâu Campania, Puglia siông-lìn, nàm-piên he Calabria, yû séu thon hói-ngan sien lièn-chiap Tyrrhenian-hói, nang yit-thon chet chhai tûng-nàm-fông — Taranto Vân — lâu Ionia-hói siông-lièn. Chhiòn khî mien-chit 9,995 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 597,768 (2001-ngièn sú-kí), ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 60 ngìn / phìn-fông kûng-lî. Thai-khî Sú-fú Potenza, khî nui fûn PotenzaMatera lióng-sén.

Basilicata.
Flag of Basilicata.svg
Basilicata.
Basilicata.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯