Bagnolo San Vito

Bagnolo San Vito he Yi-thai-li Lombardia chṳn-khî Màntova-sén chûng ke yit-ke sṳ-chṳ́n, chúng mien-chit 49.3 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu 5,548-ngìn.

Bagnolo San Vito.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯