Alicante-sén (Sî-pân-ngà-ngî: Provincia de Alicante, Valencia-ngî: Alacant) he Sî-pân-ngà sén-fun chṳ̂-yit, chhai Sî-pân-ngà tûng-phu, Valencia Chhṳ-chhṳ-khî ke nàm-phu. tûngThi-chûng-hói, Castellón-sén, petValencia-sén, sî-nàm yû Murcia Chhṳ-chhṳ-khî. Sú-fú vì Alicante.

Caro-sân, Alicante-sén.
Alicante-sén Vûn-chông
Alicante-sén vi-é .

Thi-lî fàn-kin phiên-siá

kîn-kí 2003-ngièn ke ngìn-khiéu Phú-chhà, Alicante-sén ke ngìn-khiéu he Sî-pân-ngà kok-sén ke thi-ńg kô, yû 1 632 349 miàng kî-mìn. Khì-chûng tô yî Ńg-van ngìn ke sàng-sṳ yû Alicante (305 911), Elche (207 163), Torrevieja (77 943), Orihuela (67 731), Benidorm (64 267), Alcoy (60 036) khi̍p Elda (54 086). Alicante-sén chúng mien-chit vì 5.863 phìn-fông kûng-lî, ku ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 278.4 ngìn / phìn-fông kûng-lî.

Pet-mien lâu sî-mien ke thi kha tô sân, nàm-mien kha phìn; sén-nui ke chui-kô tiám yû Aitana (1 558 mí), El Carche (1 371 mí), Sierra de la Pila (1 264 mí), Carrascal de Alcoy (1 200 mí), Sierra de Crevillente (835 mí) khi̍p El Mongó (753 mí). Hói-ngan chhiùng pet-fông ke Cabo de la Nao yèn-chhûn to nàm-fông ke Mar Menor.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Thù-phién phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá