Abkhazia Khiung-fò-koet
Аԥсны Аҳәынҭқарра
Республика Абхазия
Flag of Abkhazia.svg
Abkhazia COA.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Abkhazia in Europe (de-facto).svg
Abkhazia ke só-chhai.
sú-tû Sukhumi

Abkhazia Khiung-fò-koet (Abkhaz-ngî: Аҧсны Аҳәынҭқарра), he yit-ke pit-su châng-ngi yì sṳ-sṳ̍t sông thu̍k-li̍p ke koet-kâ. Muk-chhièn yû Ngò-lò-sṳ̂, Nicaragua, Venezuela, Nauru tén koet-kâ sṳ̀n-ngin.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯