Abkhaz-ngî

Abkhaz-ngî (Аԥсуа бызшәа) su̍k-yî Kavkaz ngî-ngièn sî-pet Kavkaz Ngî-kî, sṳ́-yung ngìn-khiéu 600,000 ngìn, khì-chûng thai-phu-fûn kî chhu chhai Abkhazia Khiung-fò-koet kin nui.

Abkhaz-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Abkhaz-ngî Wikipedia