3-ngie̍t

<< - 3-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2021-ngièn ke ngit-chṳ

3-ngie̍t he kûng-la̍k ngièn-chûng ke thi-sâm-ke ngie̍t, he thai ngie̍t, khiung yû 31 thiên.

Chhai Pet-pan-khiù, 3-ngie̍t he chhûn-kui ke thi-ngi ke ngie̍t, pún-ngie̍t chiet-hì yû: kiang-chet, chhûn fûn.

Yîn-vùn chûng ke 3-ngie̍t (March) lòi-ngièn yî kú Lò-mâ chan sṳ̀n Mâ-ngì-sṳ̂ (Mars).