2-ngie̍t

<< - 2-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
2021-ngièn ke ngit-chṳ

2-ngie̍t he kûng-la̍k ngièn-chûng ke thi-ngi-ke ngie̍t, he séu ngie̍t, chhai phìn-ngièn khiung yû 28 thiên, chhai yùn-ngièn khiung yû 29 thiên.