Chṳ́ fûn-lui

Liá-chak fûn-lui yû 5-chak chṳ́ fûn-lui, hâ-poi lie̍t-chhut yí 5-chak.

H

L

  • La̍k-fap(1 fûn-lui、4 Ya̍p-mien)

S

T

Y

  • Yî-chhiu(4 fûn-lui、1 Ya̍p-mien)

"Thiên-vùn-ho̍k" fûn-lui tú ke ya̍p-mien

本分類有7隻頁面,下背列出矣7隻。