Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho

Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho (黃道十二星座) he vòng-tho (thi-khiù fàn ngit-thèu chón ke lu-sien) táng-poi ke 12 ke sên-chho, chhai thiên-vùn-ho̍k lî-tú he yit chúng chho-phêu ne-thúng.

Sṳ̍p-ngi sên-chho ke fù-ho.

Chhai châm-sên-ho̍k lî-tú, vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho ya yung-lòi son-miang, ham-cho "vòng-tho sṳ̍p-ngi kiûng" (黃道十二宮).

Sṳ̍p-ngi sên-chho

phiên-siá

Chhai khon

phiên-siá