Ngi-sṳ̍p-pat Siuk

Ngi-sṳ̍p-pat Siuk, Chûng-koet kú-thoi chiông vòng-tho lâu thiên-khiù chhak-tho pûn cho 28 ke khî-vet, liá-tén chhiu-he ngi-sṳ̍p-pat Siuk.

Ngi-sṳ̍p-pat Siuk

Chhai khon編輯