Aragon-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Â-lâ-kung-ngî)
Aragon-ngî

Aragonés

Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Thi-khî: Aragon
Sṳ́-yung ngìn-su: 25000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-chhu̍k
Roman Ngî-chhu̍k
Yi-thai-li Sî Roman Ngî-chhu̍k
Aragon-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 an
ISO 639-2 arg
ISO 639-3 aRG

Aragon-ngî (aragonés, /ˈæɹəɡɒnˌiːz/) he Yin-Êu Ngî-hì Roman Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn chṳ̂-yit, chhai Sî-pân-ngà Aragon ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Aragon-ngî Wikipedia