Khôi-khí chú sién-tân
Zimbabwe
'
Flag of Zimbabwe.svg Coat of arms of Zimbabwe.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet, Tshṳ-yù, Lò-thung
koet-kô: Fôn-ngo̍k-siung
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationZimbabwe.png
sú-tû Harare
Chui-thai sàng-sṳ Harare
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Zimbabwe-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chúng-thúng-chṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .zw
koet-chi thien-fa khî-ho +263

Zimbabwe he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ. 1980-ngièn si-ngie̍t sṳ̍p-pat-ngit thu̍k-li̍p kien-koet, mien-tsit sâm-sṳ̍p-kiú van phiàng-fông kûng-lî, sú-tû Harare.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá