Zimbabwe Khiung-fò-koet
Republic of Zimbabwe

Nyika yeZimbabwe
Ilizwe leZimbabwe
Dziko la Zimbabwe
Dziko la Zimbabwe
Hango yeZimbabwe
Zimbabwe Nù
Inyika yeZimbabwe
Nyika yeZimbabwe
Tiko ra Zimbabwe
Naha ya Zimbabwe
Cisi ca Zimbabwe
Shango ḽa Zimbabwe

Ilizwe leZimbabwe
Flag of Zimbabwe.svg
Coat of arms of Zimbabwe.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet, Tshṳ-yù, Lò-thung
koet-kô: Fôn-ngo̍k-siung
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Zimbabwe AU Africa.svg
Zimbabwe ke só-chhai.
sú-tû Harare
Chui-thai sàng-sṳ Harare
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 390,757 km² sṳ-kie thi 60 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 13,349,000 ngìn , sṳ-kie thi 68 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 33 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 170 miàng
mìn-chhu̍k Zimbabwe-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .zw
koet-chi thien-fa khî-ho +263

Zimbabwe he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ. 1980-ngièn si-ngie̍t sṳ̍p-pat-ngit thu̍k-li̍p kien-koet, mien-chit sâm-sṳ̍p-kiú van phiàng-fông kûng-lî, sú-tû Harare.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯